Cookie beleid vv Moerkapelle

De website van vv Moerkapelle is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Taken en vrijwilligersbeleid vanaf 2023

Taken en vrijwilligersbeleid vanaf 2023

Aankondiging

Het huidige vrijwilligersbeleid van v.v. Moerkapelle dateerde uit 2014 en is toe aan bijstelling. Met dit nieuwe vrijwilligersbeleid wil v.v. Moerkapelle meer duidelijkheid scheppen en onderscheid maken tussen vrijwilligers die een functie uitvoeren en daarnaast het verplichte takenbeleid voor leden die geen functie uitvoeren binnen de vereniging. Dit beleid is nodig om met elkaar te kunnen blijven voetballen gebruik te kunnen maken van onze faciliteiten. 

Taken-_en_vrijwilligersbeleid_v.v._Moerkapelle_juni2023.pdf

Taken- en vrijwilligersbeleid 2023

Een vereniging zoals ook v.v. Moerkapelle wordt “gedragen” door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers heeft uw vereniging nauwelijks bestaands recht. Alle actieve (spelende) leden samen, werken aan het versterken van v.v. Moerkapelle, gericht op een optimale bloei en verenigingssfeer. Beleidskeuzes dienen helder en rechtlijnig te zijn, maar ook tijdig, open en volledig naar de leden gecommuniceerd te worden. Zo creëert het bestuur draagvlak onder de leden, krijgen de leden meer binding met de vereniging en hebben beide de motivatie om aan “hun eigen stukje v.v. Moerkapelle” te werken.

v.v. Moerkapelle is een voetbalclub met ruimte voor iedereen. Voor presterende en recreatieve leden, voor jong en oud. Daarnaast biedt V.V. Moerkapelle ook ontspanning door nevenactiviteiten aan te bieden, zoals het V.V. Moerkapelle Jeugdkamp, de Sinterklaasviering, diverse toernooien en feesten, waardoor V.V. Moerkapelle voor jong en oud een sociaal bindend karakter heeft.

De uitgangspunten van dit vrijwilligers- en takenbeleid zijn eenduidig:

 • Je MAG lid worden van v.v. Moerkapelle;
 • Je krijgt dan een RECHT op het trainen en spelen van wedstrijden;
 • Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van VV Moerkapelle.

Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. De vrijwilliger en/of taakplichtige draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die hij/zij voor v.v. Moerkapelle verricht.

v.v . Moerkapelle stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainersopleidingen en verplicht leiders en trainers tot het volgen van een VOG cursus.

v.v. Moerkapelle zet zich in om de inzet van vrijwilligers jaarlijks d.m.v. een speciale avond te waarderen.

Zoals wij met vele andere sportverenigingen ervaren is dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen. Om de vereniging levend te houden en te kunnen laten groeien, is het van belang dat alle leden een bijdrage leveren aan de vereniging in de vorm van verplichte taken of het uitvoeren van een functie binnen de vereniging.

In dit reglement wordt verstaan onder:

Vereniging: Voetbalvereniging Moerkapelle

Lid: Eenieder die op grond van het lidmaatschap als junior of senior bij de vereniging staat ingeschreven. (donateurs uitgezonderd)

Dienst: Door de vereniging vastgestelde werkzaamheden, al dan niet met vastgestelde uren, die verricht moeten worden.

Verenigingsjaar: Periode van 1 juli van enig kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Commissie: Een orgaan bestaande uit een aantal leden die specifieke werkzaamheden verrichten voor de vereniging.

Deelnemer: Het lid of ouder van het lid die de werkzaamheden inzake vrijwilligersbeleid uitvoert.

Vrijwilligerscommissie: De commissie die door het bestuur van de vereniging met de organisatorische, administratieve en controlerende zaken met betrekking tot het vrijwilligersbeleid is belast.

Regels voor vrijwilligers

v.v. Moerkapelle hanteert normen en waarden en wil deze ook uitdragen. Op de website van v.v. Moerkapelle staat een document gepubliceerd genaamd ‘normen, waarden en fairplay’, waarin deze terug te vinden zijn.

Vrijwillig betekent niet vrijblijvend! De taakplichtige draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de    werkzaamheden die hij/zij voor V.V. Moerkapelle verricht.

Deelname:

De verplichting tot het verrichten van werkzaamheden voor het takenbeleid van het spelend lid dat tijdens het verenigingsjaar 12 wordt, gaat in aan het begin van het volgende verenigingsjaar. De commissie zal ten aanzien van jeugdleden rekening houden met de tijdstippen waarop deze dienen te worden uitgevoerd. Voor leden onder de 12 jaar en leden die gedurende het lopende verenigingsjaar 12 jaar worden, geldt dat de ouders/verzorgers deze werkzaamheden dienen te vervullen tot het einde van het verenigingsjaar. Wanneer er meerdere jeugdspelers per gezin zijn waarvoor de ouders/verzorgers werkzaamheden voor dienen te vervullen, wordt dit per gezin gezien als maximaal twee leden. De seniorleden en jeugdleden ouder dan 12 jaar dienen wel zelf hun eigen taken uit te voeren.

Vrijwillige functie binnen de vereniging

Wat verstaan we onder een vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging uitvoert. Een vrijwilliger die een benoemde functie binnen de vereniging uitvoert is vrijwilliger indien zijn taak meer dan 4 uur per maand beslaat. Een vrijwilliger die een dergelijke functie uitoefent voor de vereniging behoeft verder geen taken uit te voeren.

Vrijwillige functies:

Hieronder staat beschreven welke vrijwillige werkzaamheden er binnen de vereniging zijn.

Bestuurslid – Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taakgebied en wordt in veel gevallen bijgestaan door commissies of een of meer functionarissen.  Vacatures worden door het bestuur gemeld.

Commissielid – De generieke naam voor alle functionarissen die door het bestuur in een commissie zijn benoemd. Commissie zijn van groot belang zijn voor het reilen en zeilen van de vereniging. Een opsomming van alle commissies treft u in het organogram op onze website aan. De leden van deze commissies zorgen voor de uitvoering van een specifiek taakgebied op het gebied van voetbal-gerelateerde activiteiten. Iedere commissie valt direct onder het bestuur en/of wordt vertegenwoordigd door een bestuurslid.

Scheidsrechter – v.v.. Moerkapelle beschikt over een vast scheidsrechtercorps. De laatste jaren zien we helaas een terugloop in het aantal scheidsrechters. Aanvulling bij zowel de jeugdteams als de senioren elftallen  is dringend gewenst.

Coördinator – De belangrijkste functionaris van de jaarlagen in de jeugd (O8 t/m 019) die de centrale contactpersoon/vraagbaak vormt tussen de technische staf (voetbalzaken) en spelers/ouders.

Trainer – De trainer verzorgt 1 á 2 keer per week de trainingen van een team. Doel van de functie is om de teams beter te laten voetballen. De trainer kan ook fungeren als coach van een team.

Assistent leider pupillen (vanaf 16 jaar) - De minimale leeftijd voor assistent leider pupillen is 16 jaar. Je gaat elke zaterdag mee met het team. Hierbij help je de leider met het verzamelen van de spullen en spelers en allerlei andere zaken. Kortom je zorgt ervoor dat alles rondom de wedstrijd wordt geregeld zodat de spelers alleen maar hoeven te focussen om met drie punten weer van het veld af te lopen.

Assistent trainer pupillen (vanaf 14 jaar) - De minimale leeftijd voor assistent-trainer is 14 jaar. Je helpt de hoofdtrainer met het voorbereiden en uitvoeren van de training. De meeste teams trainen twee keer per week. De tijden waarop wordt getraind wisselen per team.

Scheidsrechter jeugdwedstrijden (vanaf 12 jaar) - De minimale leeftijd voor scheidsrechter van jeugdwedstrijden is 12 jaar. Van tevoren moeten de scheidsrechters zich melden in de bestuurskamer waarbij je wordt voorzien van de benodigdheden. Daarna gaat de wedstrijd van start onder jouw leiding waarbij jij ervoor zorgt de wedstrijd in leuke en sportieve banen wordt geleid. De meeste jeugdwedstrijden worden in de ochtend gespeeld.

Scheidsrechter senioren (vanaf 18 jaar) - De minimale leeftijd voor scheidsrechter van senioren is 18 jaar. Van tevoren moeten de scheidsrechters zich melden in de bestuurskamer waarbij je wordt voorzien van de benodigdheden. Daarna gaat de wedstrijd van start onder jouw leiding waarbij jij ervoor zorgt de wedstrijd in leuke en sportieve banen wordt geleid. De meeste wedstrijden van de senioren worden in de middag gespeeld.

Ontvangstdienst  (vanaf 18 jaar) - De Ontvangstdienst van v.v. Moerkapelle fungeert als de gastheer en/of -vrouw van de club op competitie-, beker- en toernooidagen. De minimale leeftijd voor ontvangst is 18 jaar. De ochtend ontvangst is vanaf 08:00 tot 13:00 uur. De middag ontvangst is van 13.00 uur tot 1 uur na de laatste wedstrijd. Wanneer er wedstrijden worden gespeeld willen we dat er iemand aanwezig is in de commissie kamer. Je ontvangt de scheidsrechters, leiders van de elftallen en neemt de telefoon op. Ook vertel je bijvoorbeeld in welke kleedkamer ze moeten zijn, op welk veld ze moeten spelen en geef je waar nodig assistentie aan de leiders of scheidsrechter bij het invullen van de wedstrijdformulieren.

Speelt het 1ste elftal thuis, dan ontvang je ook de pupil van de week, en het bestuur van de tegenstander. Tijdens de dag verzorg je voor de leiders iets te drinken en zo nodig iets te eten voor de scheidsrechters. Ook verzorg je thee of limonade voor de spelende teams in de rust.

Vacatures -
Een overzicht met openstaande functies staat elders op deze website 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van deze functies, vervalt de taakplicht binnen het nieuwe takenbeleid.

De omvang van de taak - Het bestuur kan aan het begin van een verenigingsjaar de omvang van de taak vaststellen dat iedere taakplichtige zich beschikbaar moet stellen voor het verrichten van taken met betrekking tot het takenbeleid.

Per seizoen dienen er drie taken verricht te worden zoals genoemd in dit document onder de kop 'Taken'. Door de vrijwilligerscommissie wordt het lid/Team per email of per telefoon op de hoogte gebracht van de dienst. Wanneer dit per email gebeurt dient dit minimaal één week van tevoren te gebeuren.

Takenbeleid (verplicht tot uitvoering indien er geen vrijwillige functie wordt uitgeoefend)

Wat het uitvoeren van de taken betreft door spelende leden is de essentie van het bijgestelde beleid dat een verplichte taak op alle ouders/verzorgers van jeugdleden (15 jaar en jonger) en senioren leden van v.v. Moerkapelle van toepassing is,  met uitzondering van de leden die een vrijwilligers functies uit oefenen.

Een taak is een dienst die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld. Er wordt een rooster opgesteld, waarbij de taakplichtigen in verschillende diensten worden ingeroosterd;

Taken

Bardienst – De minimale leeftijd voor deze taak is voor de ochtend 16 en vanaf 12:00 uur 18 jaar. In principe sta je samen met een ervaren vrijwilliger achter de bar. Hierbij wordt er van je verwacht dat je de andere leden en het publiek van eten en drinken voorziet. Er is een kassasysteem dus je hoeft niet bang te zijn voor hoofdrekenen. Ook zijn er wat andere taken die moeten gebeuren. Denk hierbij aan het bijvullen van de voorraad. Ook liggen de werkzaamheden vast in het Barboek.

Er wordt gewerkt in vier shifts voor de bardienst op zaterdag:

8.00 uur – 11:15 uur

11.00 uur – 14:15 uur

14:00 uur – 17:15 uur

17:00 uur – 20:15 uur

Tussen alle shifts zit een overlap zodat er tijdens  de wisseling voldoende mensen aanwezig zijn.

Keukendienst – De minimale leeftijd voor deze taak is voor de ochtend 16 en vanaf 12:00 uur 18 jaar. In principe sta je samen met een ervaren vrijwilliger achter de bar. Hierbij wordt er van je verwacht dat je het eten klaarmaakt voor de andere leden en het publiek. De personen achter de bar zullen de bestelling opnemen en serveren aan de besteller. De bereidingswijzen staan in het barboek en hangen aan de muur in de keuken.

Er wordt gewerkt in drie shifts voor de keukendienst op zaterdag:

10.00 uur – 13.15 uur

13.00 uur – 16.15 uur

16.00 uur – 19.15 uur

Tussen alle shifts zit een overlap zodat er tijdens de wisseling voldoende mensen aanwezig zijn.

 

Ophalen Oud papier (vanaf 12 jaar) - Oud papier ophalen is al mogelijk voor leden vanaf 12 jaar. Er zijn twee mogelijkheden, mee met het busje of helpen bij de kantine. Als je meegaat met het busje, rijd je samen met een ervaren vrijwilliger langs de bedrijven om oud papier op de halen. Je helpt mee met de dozen in het busje te zetten en aan het einde van de rit wordt de bus geleegd bij het stortpunt in Gouda. Blijf je helpen bij de kantine, dan zorg je dat mensen die op zaterdagochtend oud papier komen brengen worden geholpen met het tillen van hun oud papier in de container. De ochtend zelf wordt pas bekeken welke van de twee mogelijkheden je gaat doen. Je moet je om09:00 uur melden en bent rond 12.00 uur weer klaar.

Instructies taken - De vrijwilligerscommissie geeft informatie wie het aanspreekpunt voor de taak plichtige is. Instructies van de te verrichten taken hangen op de desbetreffende plekken aan de wand of op de tafel. Ook bevindt er zich achter de bar een uitgebreide map met de instructies.

Taak vergeten!

 Is het lid niet in staat om de taak uit te voeren dan dient deze zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient vooraf aan de vrijwilligerscommissie te worden gemeld. In bijzondere gevallen kan de commissie helpen met het zoeken naar een vervanger.

Het vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van de tas wordt niet gezien als het uitvoeren van een taak.

Sancties bij verzuim

Wanneer een lid voor de eerste keer in een seizoen verzuimt dan wel de taak is vergeten, dan krijgt deze een waarschuwing. De dienst dient na overleg met de commissie, zo snel mogelijk doch binnen 6 weken ingehaald te worden.

Sanctie tweede verzuim

Bij een tweede verzuim in een seizoen wordt er een extra vrijwilligerstaak toegewezen. Ook deze extra taak dient na overleg met de commissie, zo snel mogelijk doch binnen 6 weken ingehaald te worden.

Sanctie derde verzuim

Bij een derde verzuim in een seizoen volgt er een uitsluiting van trainingen en het spelen van wedstrijden totdat de taken volbracht zijn.

Aansprakelijkheid

De vereniging is aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit werkzaamheden die onder het vrijwilligersbeleid worden uitgevoerd, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de deelnemer en voor zover schades gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering die de KNVB hiervoor heeft afgesloten. Deze verzekering biedt naar de geldende maatstaven voldoende waarborgen ter dekking van geleden schades aan de eigendommen en persoonlijk letsel van de deelnemer.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van het bestuur bindend.

Dit reglement is tot stand gekomen in samenwerking met de vrijwilligerscommissie van de v.v. Moerkapelle en is door het bestuur mee ingestemd op 28-juni 2023.

ALGEMENE SPELREGELS

Voor de praktische invulling van het nieuwe takenbeleid is een aantal spelregels opgesteld.

 1. Ouders/verzorgers van jeugdleden kunnen hun voorkeur voor specifieke taken kenbaar maken. Aan het eind van het seizoen word er de mogelijkheid geboden om digitaal de voorkeur door te geven, dit moet uiterlijk eind Juli ingevuld zijn.
 2. Wanneer er geen voorkeur kenbaar wordt gemaakt, gebeurt de indeling volledig willekeurig. Bij een tekort aan taakplichtigen voor een bepaalde taak, kan iemand ook worden ingedeeld voor een andere taak dan de voorkeurstaak.
 3. De taakroosters worden gepubliceerd op de website van V.V. Moerkapelle (www.vvmoerkapelle.nl).
 4. Ieder nieuw lid wordt bij inschrijving gewezen op de verplichtingen voortkomend uit het takenbeleid en geeft zijn/haar voorkeuren inzake de taakplicht op, voordat voor V.V. Moerkapelle kan worden uitgekomen.
 5. Is een taakplichtige eenmaal ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk aangewezen ouder/verzorger/lid blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de taak.
 6. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. De betrokkenen worden daarover zoveel mogelijk van tevoren ingelicht of kunnen dit nalezen op www.vvmoerkapelle.nl.
 7. Uitgevallen diensten door afgelastingen en/of speelvrije dagen, hoeven niet te worden ingehaald. Het spelend lid dan wel ouders/verzorgers van jeugdleden die voor een vrijwilligerstaak c.q. taakplicht staat ingeroosterd, is er zelf verantwoordelijk voor om zich ervan te overtuigen dat er ook werkelijk niet gespeeld wordt. Stel u hiervoor altijd in verbinding met de club of – als de club even telefonisch niet bereikbaar is – kom naar het sportpark
 8. Spelende leden of ouder(s)/verzorgers van jeugdleden die menen in omstandigheden te verkeren die hen het uitvoeren van een verplichte taken onmogelijk maakt, kunnen bij de vrijwilligerscommissie van v.v.. Moerkapelle een beargumenteerd verzoek indienen om te worden uitgezonderd van de taakplicht.
 9. Om te komen tot een goed functionerend takenbeleid is het noodzakelijk toezicht en controle te houden op de invulling van dit takenbeleid. Het bestuur van V.V. Moerkapelle heeft daarom  de Commissie vrijwilligersbeleid weer opnieuw in het leven geroepen, die wordt geleid en voorgezeten door het verantwoordelijke bestuurslid.
 10. De voornaamste taak van deze commissie is het voorbereiden, uitvoeren, administreren, coördineren en handhaven/controleren van dit takenbeleid.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!